Ferskvandsfiskeri i Thy

Kastet Å

Med sit udløb i limfjorden lige ved Krik Camping, ligger Kastet å. Den løber oppe parallelt med diget som adskiller Flade sø med de omkringliggende marker og andre søer. I åen kan der fiskes efter alle almenlige arter som Skalle, Brasen og især Aborre!

På visse årstider kan der endog gøres virkelig gode fangster af Aborre... På en enkelt tur for få år siden, gjorde en fiskemakker og jeg en fantastisk fangst, af intet mindre end 15 Aborre over kiloet på en enkelt dag!

TOVSING SØ

I Østerild plantage i Nordthy ligger Tovsing sø, oprindelig er denne sø resultatet af opdæmning af en bæk, således der kunne anlægges plantage.

Det er efterhånden en menneskealder siden, og nu ligger søen flot og naturlig inde i skoven.

Fiskeriet spænder ret bredt i søen, lige fra stille skallefiskeri, over spændene medefiskeri efter Suder til mere action præget Geddefiskeri.

RUND SØ

Oprindelig – for rigtig mange år siden! En gammel tørvegrav.

Nu en flot og givtig sø, som udmærker sig ved at der er rigtig dybt i forhold til størrelsen.

Søen er privatejet, der kan spørges om lov til fiskeri ved lodsejeren på den vestlige side af søen.

Som i de fleste moser i Thy er det primært fiskeri efter Gedder og Aborre der dominere.

ULSTED MOSE

Ikke langt fra Hurup i Sydthy ligger 3 sammenbundene mosehuller, tilsammen Ulsted mose.

Mosen er privatejet af flere lodsejere, bl.a. er den største af søerne ejet og passet af ”Peter”, en utrolig venlig mand, som ofte tillader fiskeri – forudsat pæn og ordentlig opførsel.

Søen har et godt Geddefiskeri, men faktisk mere interessant er den gode bestand af Aborre...!

OVE SØ

Langstrakt, relativ lavvandet, og vidunderlig smuk ligger Ove sø i det midt Thy'ske.

Søen strækker sig omkring 10km. Fra Legind gl. kalkværk i nord til Hassing by i syd.

Fra udsigtspunktet i den nordlige ende, har man en fantastisk storslået udsigt udover denne enorme vandpyt!

På begge sider af denne sø, ligger 2 naturskønne lejerpladser med bl.a. mulighed for overnatning i shelter. Fra området omkring disse er der frit fiskeri i søen, som byder på et fabelagtigt fiskeri efter især Gedder. Men måske endnu mere interessant for medefiskeren, da der gøres rigtig flotte fangster af fredfisk, som Brasen, Skalle og Suder.